Investicija u kupnju opreme robot kamere povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice

Nositelj projekta:
ASES Usluge d.o.o.

Pozivu na dostavu projektnih prijedloga:
„E-impuls“

Program:
OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Projekt je financiran iz:
Europskog fonda za regionalni razvoj

Kratki opis projekta:
Kroz projekt će se kupiti „kamera robot“ namijenjena za snimanje profila instalacija/cijevi i detektiranje napuknuća cijevi prilikom gradnje zgrada, odnosno prije postavljanja podnih i zidnih obloga , te prije prvog korištenja, odnosno „puštanja u rad“. Kupnjom navedene opreme tvrtka će steći uvjete da otvori novu poslovnu jedinicu – Laboratorij za ispitivanje vodoopskrbnih i odvodnih sustava.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Ovim projektom će se potaknuti ulaganja u osnivanje nove poslovne jedinice te će se na taj način omogućiti prijavitelju bolja pozicija na tržištu, veća konkurentnost i održivost u poslovanju.
Prijavitelj kroz projekt planira povećati prihode od prodaje za 11% u drugoj godini nakon provedbe projekta, također, planira zaposliti 4 nova djelatnika koji će raditi u novoj poslovnoj jedinici.

 

Ukupna vrijednost projekta: 383.270,00 HRK
Iznos koji sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj: 245.000,00 HRK.

Razdoblje provedbe projekta je od 01.09.2018. do 01.03.2019.

Relevantne internetske stranice:

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Za više informacija o projektu možete kontaktirati Nelu Stanić putem e-maila: ases.hitne@gmail.com

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost poduzeća ASES Usluge d.o.o.