ISO 9001:2015

OTVORI PDF

ASES usluge d.o.o. svoje poslovanje temelji na usmjerenosti na kupca, vodstvu, uključivanju zaposlenika, procesnom pristupu, kontinuiranom poboljšanju, donošenju odluka bazirano na podacima te upravljanju odnosima putem uvedenog i certificiranim sustavima upravljanja sukladno zahtjevima ISO HRN EN 9001:2015.

ASES usluge je za glavni cilj kvalitete postavio:

ZADOVOLJSTVO KUPACA KOJE POSTIŽEMO VISOKOM KVALITETOM USLUGA UZ EKONOMIČNU CIJENU

ASES usluge je uspostavio procesni model sustava upravljanja kvalitetom. Kontinuirana poboljšanja postavljenog poslovnog modela ASES usluge postiže postavljanjem, provođenjem i ostvarivanjem ciljeva kvalitete koji su proizašli iz analize očekivanja i potrebe tržišta, očekivanja kupaca i drugih zainteresiranih strana, stalnog prilagođavanja novim zahtjevima te praćenjem, mjerenjem i vrednovanjem definiranog poslovnog plana.

ASES usluge radi u skladu s zakonskim propisima i normama Republike Hrvatske i tržišta na kojem posluje.

Povjerenje i dobre partnerske odnose ASES usluge gradi transparentnim i etičnim poslovanjem te kvalitetnom komunikacijom sa zaposlenicima, klijentima, dobavljačima, poslovnim partnerima i društvenom zajednicom.

Uprava tvrtke je postavila i iskomunicirala misiju i viziju tvrtke te definirala jasne i mjerljive ciljeve i strategiju razvoja te svojim primjerom potiče zaposlenike da održavaju i promiču zajedničke temeljne vrijednosti, koje uključuju suradnju, razmjenu znanja i iskustva unutar tvrtke te poticanje zaposlenika na inovativnost,

Poslovne odluke se donose na temelju podataka te dokaza, uravnoteženih s iskustvom i praktičnim znanjem. Upravljanje odnosima za ASES usluge podrazumijeva: određivanje relevantnih zainteresiranih strana te njihovih očekivanja, određivanje prioriteta, razmjenu informacija, osiguranje povratnih informacija.

Politika kvalitete, misija, vizija su javno dostupni putem mrežne stranice ASES usluga svim zainteresiranim stranama.”

Politika kvalitete je potpisana od strane direktora te je javno dostupna svim zainteresiranim stranama.

DIREKTOR
Admir Suljić