Prilagođavamo se klijentima i tržištu. Povećanjem poslovanja, te slušajući potrebe Klijenata i tržišta, uveli smo novi način plaćanja usluga hitnih intervencija, adaptacija, te ostale sveukupne ponude naše tvrtke. U nadi da ćemo na ovaj način omogućiti dodatni izbor...