Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom u poduzeće Ases usluge d.o.o.

 

 

 

 

Nositelj projekta:
ASES usluge d.o.o.

Pozivu na dostavu projektnih prijedloga:
Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)

Program:
OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Kratki opis projekta:
Kako bi tvrtka ispunila svoje ciljeve kao što su povećanje kvalitete usluga, edukacija zaposlenika, rast i razvoj tvrtke, te kako bi mogla odgovoriti na probleme kao što su sve veća konkurencija, povećani zahtjevi tržišta i uvjeti klijenata prilikom raspisivanja natječaja. Tvrtka Ases usluge d.o.o. će kroz poziv Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme) implementirati normu ISO 9001:2015.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Uvođenjem sustava za upravljanje kvalitetom ISO 9001: 2015, tvrtka Ases usluge d.o.o. će unaprijediti kvalitetu poslovanja, povećati efikasnosti i produktivnosti, povećavati povjerenje u poslovni sustav tvrtke i dodatno unaprijediti kvalitetu usluga što će u konačnici doprinijeti daljnjem rastu tvrtke.

 

Ukupna vrijednost projekta: 95.820,00 HRK

Iznos koji sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj: 52.406,80 HRK.

Razdoblje provedbe projekta je od 30.10.2018. do 29.11.2019.

Relevantne internetske stranice:

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 

Za više informacija o projektu kontaktirajte Jelenu Hajduković putem e-maila: kadrovska@ases-usluge.hr

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost poduzeća ASES usluge d.o.o.