Zbrinjavanje biootpada

Kontaktiraj

Usluga skupljanja, odvoza i zbrinjavanja biorazgradivog otpada iz kuhinja i kantina.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom NN 94/13 propisuje odvojeno skupljanje i zbrinjavanje biorazgradivog otpada.

Ove odredbe zahtijevaju promjene u gospodarenju otpadom iz ugostiteljskih djelatnosti – odvojeno sakupljanje otpada od hrane. Sukladno tome, tvrtka ASES Usluge u suradnji sa partnerima je uvela uslugu skupljanja, odvoza i zbrinjavanja biorazgradivog otpada iz kuhinja i kantina.

Ukoliko ste zainteresirani za navedenu uslugu, obratite nam se za više detalja. Javiti ćemo Vam se u najkraćem mogućem roku.

Biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina KBO 20 01 08 je biološki razgradiv kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata uključujući i slični otpad iz proizvodnje prehrambenih proizvoda te otpad iz vrtova i parkova.

U biorazgradivi otpad, među ostalim, spadaju kuhinjski otpad (kore voća i povrća, ljuske jaja, talog od kave, vrećice čaja, kruh, listovi kupusnjača), vrtni ili zeleni otpad.

U biorazgradivi otpad nije dopušteno odlagati: meso, ribu, kosti, kožu, mliječne proizvode, ulja i masti.