Ases usluge d.o.o. Zagreb IZVODE SVE VRSTE RADOVA IZ PODRUČJA NISKOGRADNJE

 • Izgradnja infrastrukturnih objekata
 • Izgradnja hidrotehničkih objekata
 • Izgradnja i rekonstrukcija cesta i cestovnih objekata
 • Zemljani radovi i odvodnja

Na projektima niskogradnje samostalno, sa našim djelatnicima, strojevima, vozilima i opremom, izvodimo sve:

 • strojne zemljane radove (površinski iskopi, iskopi kanala, planiranja terena, utovari, pretovari, kamionski transporti i dr.)
 • betonske  radove (temeljenja, betoni u kliznoj oplati, armirački, tesarski  radovi i dr.)
 • zidarske radove (zidanje kamenih obloga, zidanje betonskim i opekarskim proizvodima i dr.)
 • montažne radove (kanalizacija, cjevovodi, oprema i dr.).

Iskusni smo u sljedećim djelatnostima niskogradnje:

 • Izgradnja i rekonstrukcija ulica, trotoara, parkirališta, kružnih tokova, kanalizacija, igrališta i dr.
 • Izvodimo iskope za polaganje infrastrukture, kanalizacijske sustave, pripremu za asfaltiranje, zemljane radove za gradnju stambenih i poslovnih objekata, te iskope u vodi. Posjedujemo strojeve kapacitetom prilagođene izvođenju radova u starogradskim jezgrama.
 • Vršimo utovar i prijevoz rastresitog materijala kiper vozilima, prijevoz manjih tereta vozilom sa dizalicom kao i prijevoz strojeva i ostalog specijalnom prikolicom.

Tehničkom i kadrovskom opremljenošću jamčimo kvalitetno i brzo izvođenje radova na području niskogradnje odnosno

 • izvođenja radova izgradnje i rekonstrukcije cesta,
 • izgradnje i rekonstrukcije vodovoda i kanalizacija,
 • izgradnje reciklažnih dvorišta,
 • izgradnje i rekonstrukcije deponija za otpad,
 • radovi i rekonstrukcija gradskih trgova,
 • radovi krčenja raslinja i košnje trave i slično

Kanalizacije, ceste, nogostupi, uređenje okoliša, potporni zidovi, odvodnje i drenaže, asfalterski radovi.

Uređenje dvorišta

Kupovina ili gradnja kuće zahtjeva i uređenje okućnice, dvorišta ili vrta. Uređena okućnica daje punu sliku ljepote vaše kuće ili vikendice. U ljepšim danima većina nas voli boraviti u dvorištu, a da bi vam boravak bio ugodan mi smo tu za vas. I ako nemate dvorište, pristup kući ili stambenoj zgradi potrebno je lijepo i funkcionalno urediti. Osim naglaska na ljepotu, potrebno je misliti i na funkcionalnost. Mi vodimo računa o ljepoti i funkcionalnosti.
Prilikom uređenja dvorišta i/ili okućnice potrebno je voditi računa i bitnim stvarima, kao što su odvodnja oborinskih voda, pravilno navodnjavanje i korištenje adekvatnih materijala u uređenju. Izgledu svakog dvorišta doprinosi pravilno omeđivanje, kvalitetno popločavanje, razne klupe, cvijeće, posude za biljke, betonska galanterija kao i vanjska rasvjeta.
Prilikom uređenja ili adaptacije potrebno je voditi računa o stilu same građevine i na taj način je potrebno pristupiti uređenju i dvorišta, naravno prema željama investitora, ali i uz naše dobre savjete. Na taj način se dobiva jedna lijepa i funkcionalna cjelina koja Vaš život čini ugodnijim i ljepšim.
U opisu naših radova možemo izdvojiti: popločavanje, postavljanje betonskih pločica, betoniranje kolnih ulaza, postavljanje svih vrsta kamena, obrada kamena, izgradnja i ugradnja betonske galanterije, drvene terase, sve vrste iskopa i navoza kamena ili zemlje, žičane ograde, terase od stare cigle i kamena, granitne kocke, iskopi bazena, betonski potporni zidovi, stepeništa i dr.

Usluge bagera

Iskopi temelja, septičkih jama, za različite priključke (voda, struja, plin, telefon…). Ostale usluge bagerom – krčenje šikara, planiranje zemlje, radovi strojem po vrlo teškim i strmim mjestima, radovi strojem po vrlo uskim i skučenim mjestima

Rušenje objekata

Razbijanje betona hidrauličnim čekićem, pikamerom, rušenje objekata sa odvozom kompletnog otpada

Iskopi

 • Iskopi temelja i kanala
 • Iskopi za komunalne priključke: voda, plin, kanalizacija
 • Iskopi podruma i bazena
 • Priprema : iskop, navoz i planiranje

VRŠIMO USLUGE SVIH VRSTA ISKOPA SA MINIBAGERIMA TE I VELIKIM BAGEROM

Usluga rezanja mramora

Pružamo usluge rezanja granita i mramora s profesionalnim strojevima i alatima. Također pružamo usluge ugradnje i obrade mramora i granita, te oblaganje svih vrsta podloga i zidova mramorom i granitom.

 

Limarski radovi
Građevinski limarski radovi odnose se najviše na krovišta, oluke i opšave krovnih prozora ili dimnjaka. Krovna limarija se izvodi prilikom sanacije samog krovišta.

Bravarski radovi

Mob: 099 7337 293
Tel/fax +385 1 6147 437
mail: dr.zarupe@ases-usluge.hr